Klage

Old Danish Dictionary - klage

Meaning of Old Danish word "Klage", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Klage can mean:

  • go.
  • 1) be- kluge, klage over; som vaar en ringe mand paa godsc anden vilkaar, huileket jeg icke klager nu. Hvitf., Bispekr. aa1; dend pode finder jeg blant tvende vilde rancker, hvo ey mas klage det, hvo icke der paa ancker. E. Naur. 1700. 202. —
  • 2) anklage, klage Nover; ieg blifuer klaget i dag aff eder for de dødis opstandelse. Ap. g. 241; the vor aldrig metth att klage frue Sophie for oss (1552). Rosenv., G1 D. I. 194; thenndt ager bleff klaffdt och. skiifftt for ukienndt jordt (1584). sst. III. 201 (bet. her noget usikker, jvfr. klawe u. klag); de, som hannem klagede, vasre intet betroende. Hvitf. IV. 508; klagede saa dristigen, at kongen sagde til hannem: du klager alting. sst.; dend klager vold, som vold vorder gjort. P. Syv. I. 281. Smløn. Soderwall, Ordb.: klagha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚵᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

go.
gærningsord (verbum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back