Kirketjener

Old Danish Dictionary - kirketjener

Meaning of Old Danish word "Kirketjener", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kirketjener can mean:

  • 10. 1) præst, gejstlig; kirckeuerier skulle købe de bøger til kirckens behoff, som ordinantzen indeholder, oc lade saa kireke tienerne bruge dem. Pallad., Visitatsb. 1402-53; være enten sig verdslig øffrighed, kircketienere, schole- tienere. sammes Drukkenskabs Af- ljusn. 1610. a7; alle synder ere apostle oc alle kircketienere vuderlagde,Tidemand, Post. II. 14 (=t. kirehen-ern); est du en kircke tienere, som , er befalet at predicke. Hemmings-, sosøn, Om Ecteskab, 392. — 2) en fæster til en kirke; skulle wii inthet befatte os met kirki tiener, clærkeries tiener, closterens tiener ... met echt, skydsfærd, giesterii (1513). Geh. Ark. Arsb. II. 58; et andit opne breff till alle closter tienere, preste tienere ech kyreke tienere, att the age biscop- tinden frem (1539). D. Mag. 3. BR. VI. 234; hves agterstade, han og haversvopbaaret af vore egne tienere, kirke- tienere og clostertienere (1554). n. D. Mag. HI. 177. Smlgn. tjenere ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᚽᛏᛁᚽᚿᚽᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back