Kirkestol

Old Danish Dictionary - kirkestol

Meaning of Old Danish word "Kirkestol", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kirkestol can mean:

  • no. en kirkes regnskab og regnskabsbog; libellus sacrarum rativnum, kircke stoel, register oc re- genskab, Colding, Etymol. 651; skal der beskickes en rigtig indbunden kirke- bog til kirken, som. ellers kaldes en kirke- stoet, huorudi skal indføris og indskriffuis ald kirkens indtægt og ud- gift (1639). D. Mag. VI, 244; huer kireke skall haffoe sim kirekestoel, hvorudi kirkens visse indkombst, eyen- dom oc rettighed skal indføris (1649).. ' Røsenv., GI. L. IV. 387 = Chr. V. D. L. 2-22-13. — Peder Jørgen= sen haffuer giordt sitt regenschab, och er Peder Jørgensen therfor quiterit blefiven udi kierckens stoell (1585), Rosenv., G1. D. IV. 73. Smlgn. hovedstol 2) ovf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᚽᛋᛏᚮᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).

Back