Kirkeordinans.

Old Danish Dictionary - kirkeordinans.

Meaning of Old Danish word "Kirkeordinans.", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kirkeordinans. can mean:

  • e2"; de lete effter hannem iblant slectinge oc kyndinge, Luk. 2.44; 2. Kg. 12.5 (1550, 1647); Luk. 28. (1607, 1647); Vedel, Saxo. 351: gamle kynding og stalbroder kære. Hegelund, Sveanna. 8; notor, som kiender anden, kynding. Colding, Etymol. 817; Nucl, latinit. 1041. — nu blifver du vred paa en, nu psmen anden, ou pam dine tiennere, nu paa dine kyndinger, mu paa dennem, dig ere u-bekiende, B. Tott. II. 93 (= 1. notis, deinde ignotis. De irm hb. III cap. 28); fattig mand bafver faa kyndinger. P. Syv. I. 104 (Molb. har i (4loss. opfattet ordet i Pa. 56:14; 88.1» (1550) som: slægtning (efter Lu- thers: verwandter) og villet udlede det af kyn slægt, men sikkert medite. Ordet, der også findes anf. it. i ovst. 1607 og 1647, har sin sæd- vanlige bet. (i overensstemmelse med. grundtexten og Vulgata: notus); i ovst. 1647 tilføjes ved Ps. 88.10 i 1." som icke meere ville kiende mig).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᚽᚮᚱᚦᛁᚿᛆᚿᛋ.
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.

Back