Kirkemøde

Old Danish Dictionary - kirkemøde

Meaning of Old Danish word "Kirkemøde", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kirkemøde can mean:

  • »o. kirkemøde; det kirckewode til Nicæa haffuer sket ind den romerske bisp alle de vesterskeirkis trætte. Colding, Kirkehist. 002 (fere gange sst.); concilium, kireke moede. Coldiug, Etymel. 148; D. Mag. III. 263. Efter Moth særlig landemode. Smlgn. mode ndf. — Kirkenævn(d), no.
  • 1) et ud- valg af mænd til at dømme kirke) visse kirkelige sager (især trolddom); kirekeneffndtt hagde svorhinde troldomss sagh offver (1558) Rosenv., G1. D. Il. 257; (1571). sst. IL 128; kirekeneffn oc andre, som pleye at suerge om trolddoms sager (1576). sammes Gl. L. IV. 292; den kirkenefn, som fru C. U. hafde op- krefvit ofver hans høstru for troldom (1596). Secher, Rettertings D. 1, ]186; Jens Rusk blev trolddom over- svoren af kirkenævn (1810). Khist. Saml. V. &8. —
  • 2) dommen af st kirkenævn(d) ii bet. 1); Maye Harskaars vor berøchtet obenbarlig for en trolquinde, oc vor svorett kirckenefin offuer for en troldomm. 20 Rosenvy., GI. D. IL 123; the) forware kierckeneffuen offuer suorin oc ere nu. lvess ladett fore same kierckneffuen (1546). D. Mag. 4. R. I. 201. Smlgn. Stemann, Retshist. 173 og nævnd ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᚽᛘᚯᚦᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
et.
enkelttal (singularis).

Back