Kirkemessedag

Old Danish Dictionary - kirkemessedag

Meaning of Old Danish word "Kirkemessedag", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kirkemessedag can mean:

  • no. I) årsdagen for en kirkes indvielse; hwert aar troligen skiffte skulle forscrefine almysse viy capellet capellens kyrkemøsse-dagh (1477). D. Mag. II. 20; er somme hellige dage, som haffue deriss egne officie, som er paaske dagh, pindz dag, kørmøsse dag, alle wor froe dage. Chr. Pedersen. 456; gaff huer prest bispen til en skenek halffdelen det offer, som presten oppebar paa sin kirckemøsse dag. Hvitf. IV. 107. — deris lige skolde vdi alle kircker paa pintzdag, paa Mariæ himmelfartzåag, paa kirekemisse dag oc paa nyt aars dag obenbarlig forkyndis at vere i band. Hvitf., Bispekr. h3 (= in festo dedicationis/ templi. S. R. D. VIL 200); — offredhet offer j alterens wiælse ællær kirke-er messæ dagh. GI. D. Bib. 4. Msb, 7.10.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᚽᛘᚽᛋᛋᚽᚦᛆᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).

Back