Kirkelæn

Old Danish Dictionary - kirkelæn

Meaning of Old Danish word "Kirkelæn", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kirkelæn can mean:

  • no. et kirkeligt kald, der er overdraget en således, at han nyder indtægter deraf, men låder det besørge ved en anden; maa hand haffue andre kircke-lenu som andre, och officeris och regieris widh andre personer psa hans wegne hanom ther aff behielpning att kunde fange (1482). D. Mag. IM. 41; Moth.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᚽᛚᛅᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
no.
navneord (substantivum).

Back