Kendelse

Old Danish Dictionary - kendelse

Meaning of Old Danish word "Kendelse", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kendelse can mean:

  • no. I) bekendelse, vedkendelse, kendetegn; confessio, kenuelse. Vo- eab. 1514 (Colding, Etymoul. 407: bekendelse); professio, obenbarlig kend- else. sst.; wi haffue wort indsegle ladet henge for næruerendis breff detteforskretfne bretf til vidnesbyrd oc kiend- else. Hvitf. IV. 97 (= ut. tho be- kantnisse ynd tho tughe. Suhm, Dmhist. XIV. 609); findes paa deris myut det Holster vaaben tilen kiendelse;, at fornefinde by dennem tilhører. sst. II. 133; maatte Gud til ære oc han- nem til liudigheds kiendelse bygge pansin egen bekostning et closter. Ly- schand. 230. — 2) lærdom, under- visning; æffter sancta Katerina ken- nels forwten oc then hellug andzs ken- nels for innen tha trodæ the a Jhesumhristum. Hell.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚽᚿᚦᚽᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back