Kaste

Old Danish Dictionary - kaste

Meaning of Old Danish word "Kaste", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kaste can mean:

  • go. 1) udsende, lægge, sætte; tha kaste hon ordb, Gl. D. Bib. 1. Msb. 240 (1550: sagde; Vulgata: adjecit, jvfr. isl, kasta ordi)tha ganger folkit till oc kasthæ hender ag Jhesum oc hioldæ hannum, Hell. Kvinder. 14.25; de trolig kaste thill hver anden ryg. Tobiæ Kom. 77; schall menige byemend verre forpligt- ige adt komme strax och kaste pant i rette (1624). Weber, Saml. I. 89. — 2) afkaste; kongen kaste da broen. Vedel, Saxo. 416; saa hand kunde kaste broen, at ingen hannem skulde seffterile. Hvitf. HI. 417; de Darle- karle kaste broen, vilde icke bie, sst. VI. 131; de kaste saa broen oc sønder- bugge alle de floder, som lare udi asen. P. Resen. 101. — 3) bort- drive, jage ud, afskedige; thæt rører nættæ oc caster steen, Arne- magn. Hdskr. nr. 187. 55.9 — thaa vorth abbeten harle vredk oc sagde: thu stædzs ey lenger i thettesloster oc sidhen cnsteth han han- sam at 'closther. Hell. Kvinder. 89.33; tjeneren er kast. Moth. — 4) kaste på; alle thii andre dunæ og drængi skal hanum kastæ meth trækok uwrænlig thing. Rosenv., GI. L. V.35: huo hin annen kaster meth gamlæ scho eller stenæ. n.D. Mag. VI. 58. — 35) k. efter 2: kaste til; kaster efter den graf, Tobim Kom. 70.» kaSmign, I. till. 54: efterkaste og efter 4) ovf. — 6) k. for »: forkaste, Sbebrejde; vi vilde icke heller, de skulde have det at kaste os for, P. , Resen. 412. — 7) k. op 9: slå op, åbne; som hand formerckede, at dronningen hafde sin psalme-bog hos sig, begierede hand den at kastis opfor sig. P. Resen. 353. — 8) k. på 0: a) påføre, tilføje; bestud, ads dy kast thett ounde paa Anne (1588), Khist. Saml. 3. R. VI 379. — b) tage fat på, begynde på; gik thag tijl Jøckæ saa. ieg wanth all the, jeg kastæ paa. Rimkr. d3". — 9) k. ud o: udkaste, gøre udkast til; hvorpsæ jeg kastede ud et skarpt brev til giensvar, som jeg h. m. fore- læste (1676). Vaupell, Griffeu- feld. II. 134; præscribo, conciperer og kaster ud tilforn. Nucl, latinit, 1583. — 10) blive k. 9: blive sur, få afsmag; vi neppe [kunde] brygge; »en gang, uden det jo blev kast for os og ilde forandret (1711). Luxdorph- iana, t. 141. Jvfr. Assen: kasta 5). Smln. af-, bort-, for-, gennem, hen-, igen-, imod-, indkaste ovf. og kuld-, neder-. om-, 0p-, på, til-, ud-, underkaste ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛋᛏᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
n.
norsk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back