Kapitelskøb

Old Danish Dictionary - kapitelskøb

Meaning of Old Danish word "Kapitelskøb", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kapitelskøb can mean:

  • no. en af øvrigheden fastsat betaling i stedet for korn og audreafgifter (kapitelstaxt); leverett Morten Ingvord- sen mig for pænsious korn effter capit- tels kiøb (1628). Khist. Saml, 3.B. TIL 59 (jvfr. s»t. IH. 60 not. 2); skulle lensmændene med bisperne oc nogen aff de wildeste stift prouister sette capitelskiøb, weigrer sig nogen effter dette kiøb at giffue penge, yde da komet (1648). Rosenv., GI. L. IV. 385, 391; som dennem met got yd- ferdigt kom efter capitelskiøb skal betalis (1689). Progr. f. Odense. 1855. 33. Smlgn. køb ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛕᛁᛏᚽᛚᛋᚴᚯᛒ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back