Kammersvend

Old Danish Dictionary - kammersvend

Meaning of Old Danish word "Kammersvend", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kammersvend can mean:

  • no.kammertjener, hofbetjent; Sta- phen gamble cammerswen (1500), Nord. Tdskr. f. Hist. I. 448; cubicularius, gammerswend. Vocab. 1514; Turson, seVocab. 115 (Colding, Etymol. aff269: kammertjener); Potiphar, som vor Pharaos kammersvend oc hoffmestere. 1. Msb. 37.86 (1550. sst. 391: kam- merherre; 1607 og 1647: kammer- juncker; Luther: kimmerer); see en mand aff Morland, en kammersuend. Ap. g. 8.77 (1550, 1607, 1647); v. 34, 36:kammerherren(1550; 1607 og 1641: kammersuenden). Luther: kåmmerer: Biarcke talede til Skalek sin kammer- svend. Vedel, Saxo. 35, 29 (— cubicularius. P. E. Mullers udg. 79); førsterne offuer kronens leen, kammersuennene, stridzmennene oc andre tro, duelige tienere. Ranch. 125: kongens kammersvend Peder Villumsen. stack hannem med en hellebaard. P. Resen. 169. Som det vil ses, bruges ordet om temmelig forskællige stillinger.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᛘᚽᚱᛋᚠᚽᚿᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back