Kamelotkød

Old Danish Dictionary - kamelotkød

Meaning of Old Danish word "Kamelotkød", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kamelotkød can mean:

  • no. kød gennemvævet med sener. 052Moth. Smlgn. Schutze, Holst. Idiot II. 220 og damaskkød ovf. Kammer(8), n0. 1) kammer; ingen fred huerken i stuen eller i kammersit. n. Pallad., Ecteskabs Regle 26; Grundtv., Folkev, III. 254b; paa kammerserne thre skiffuer, thoe sta- bellede senge (1639). D. Saml. IV. 95; skal de indleggis pas pesthusit i de steder oc kammerszer (1643). senv., Gl. L. IV. 426; (1645). n. D. Mag. VI. 211; (1663). Hist. Tdskr. III. 474; skillerummene i kam- merserne at forfærdige (1669). Bruun. 27; band forholdt sig hen udi sit kammers. P. Resen. 206; Jammersm. 88. Smlgn. Aasen: kammer(s) (v. kammer); Rietz: kammers; børne- (se ovf. I. 108), brudeseng-, dyne- (se u. djøne) kammers ovf. og sove-kammers nåf. — gack ber lonlig i thenne kammer, D. Skuesp. 102; i een eenlig kammer. Jersin, Mirak- ler. aT"; det k. sst. a8; en liden kammer med fyr deller omklæd (1639). D, Saml. IV. 92; følge hende i en kammer hen. Tobiæ Kom. 39. Isl. kamarr og kameri (se Fritzner ?), samt sv, kammare hank.; t. kammer hunk. — fit,: vore kammer vere fulde. sPs. 144.23; 1. Msb. 6.14 (1550, 1607; 1647: kammere); udi andre kammer, som. theris wenner sckulle ligge (1576). Roseuv., GI. L. IV. 293; som fast pas alle kammer haffde ladet sig see. Hvitf. IV. 218. — et af kammerne. Jer. 35.1 (1607, 1647). Smlgn. kunst-, seng-, skriver-, staldkammer ndf. — væreidronningensk. o: i ds, tjeneste, hos d.; den jomfru er i dronningens kammer. Nyerup, Udv. Viser, HI 77. — 2) skatkammer; forordnet hannem. et stipendium aff hans maiest.ii kongelige kammer oc renteri. Lys- chand. XXI. Smlgn. Sch. u. L.: kam- er; Grimm, Wb.: kammer 4). — 3) en beholder for ladningen (der ved det ældre bagladeskyts sattes bag ved Jøbet); v busser met xy kammer (1454). Kbhvns. Dipl, IV. 51; baade så steenbysser oc thill skarpentiner halfftridie hwndrede trettywge tree kammere (1509). D. Mag. II. 148,; tre dubbelt skerpetyner met fem kamer (1528). n. D. Mag. VI. 271; 8 stare jermstykker med 16 kamre, n. hist, Tåskr. 1. 158 (jvfr. not. 70 sst.); skerpentinpiber 2, barser 214, kammerser 842. O. Blom, Kr. IV. Art. 118 (jvfr. sst. 113 åigd.). Smlgn. Sch, u. L. VI: kamer; Grimm, WD.: kammer 80), — 4) 2) tvær- stykke på en bådshage. Moth. —Ro- øb) håndfang på en stor sav. Moth. Smign. Molb, Diall.: kammer; Schmid, Swåb. Wb.: kammerz (u. kammetz). — 5) utugt, letfærdig- hed. Moth, — Formen kammers bruges vistnok især i bet. 1) og 3) (jvir. O. Blom, anf. st. 114 not. 1).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᚽᛚᚮᛏᚴᚯᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
hank.
hankon (masculinum).
hunk.
hunkøn (femininum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sp.
spørgende (interrogativum).
t.
tysk.

Back