Kaldsmand

Old Danish Dictionary - kaldsmand

Meaning of Old Danish word "Kaldsmand", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kaldsmand can mean:

  • no,
  • 1) stævningsmand; (jvfr. skaldet ndf.). Smlgn. sv. kal; | som han i dag bewisde met sine kaltz- & kabl. | men, at thee loglige waare til landz- ting kallede (1496). D. Mas. 3. K. kal paa been. Colding, Etymol. | IL 20; citare præconio, at steffne met 1972; Steph., Nomencl. I. 111; sokalds mend. Turson, Voeab. 170; kalle. Nuel. latinit. 1818; Pon- | hand haffuer beuist met syne kaldtz- mendt, at jomfrue Johanne Oxe haffuer werrit lougligen kallidt (1588). Ro- senv., GI. D. IV. 128, 456; haffde vaad med tolfmarcksangel kroged, med | samme kalds mend och kuldit Cl. E. och J. H. satlig for deris pantis op- bydelse (1642). Matzen, Panteret. Aasen: kal. 86. not. 1, 97. not. 3; naar kald-

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᚦᛋᛘᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back