Kådhed

Old Danish Dictionary - kådhed

Meaning of Old Danish word "Kådhed", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kådhed can mean:

  • no. hunk. gejl- hed, vellyst; lasvivia, koedhed, kiel- enhed. Colding, Etymol. 617; Nul.mlatinit. 715; vil dig alligevel din kaadhed offverløste, da skjær tøden aft. S. Terkelsen, Chr. Hustru, 195; kaadhed er en siug, i lederne hun stør, s8t. — Kæd(e), nv.
  • 1) glæde; thee ære sij alle, ther kæde kunne mijsthe. P. Lolle. nr. 704, 758; hwn maa tha Jeffuæ med frydt oc ære, medi lyst oc kede. D. Skuesp. 69; dybe sproek at tale det er hans kæde,; » Rancb. 60, 237; Psalmedigtn. I. 1834; vær helsen syster good, nest Gud min største kæde. Hexsem. 136, 176; der vil vorde dyrt paa. lather og paa kæde. Bording. II. 299. —
  • 2) kådhed, letsindighed, overmod; somme fulde effter hannem aff kæde och løss aetighed, ath de men wilde see de iertegen, han jorde. Chr. Pedersen. I. 308; hwes wij haffuejort modt konning Christiern, haffue wij icke giord aff kæde eller nogen løssactighedt. P. Eliesen. 195; hun gick hastelige offuer biergene, det er met tuct oc blufærdighed, icke af kiæde oc løssactighed. Tidemand, Post. III 58"; mand pleyer sligt hofi- mod, daarskab oc kæde met hiertens suck igen at græde. Rauch. 124; vi giorde det ei af kiede. D. Mag. I 309. 0 —
  • 3) yppighed; som æræ kræselig fødde oc vpfostret i kædh. H. Suso. 69.1; han straffethe somme klærckes oc munckes kædhe. Brandt. 234; som Jeffte i kæde oc lædige dage.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚦᚼᚽᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

hunk.
hunkøn (femininum).
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
sp.
spørgende (interrogativum).

Back