Hvi

Old Danish Dictionary - hvi

Meaning of Old Danish word "Hvi", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Hvi can mean:

  • bio.
  • 1) hvorfor; hwi er der klinte i hannem. Matth. 13.7 (Chr. Pedersen; 1550 og flgd.: huor aff); hul teneke i saa ont i eders hierter. Matth. 9.4 (1550, 1647; 1524 og Chr. Pedersen: huar for, huor fare); hul skulde han sig icke oc bete hielp- som i hans vens modgang. Herm. Weigere. 262": quin, huiicke, huor- for icke. Colding, Etymol. 1040, 1038; Nucl. latinit. 1440, 1026; der Hand bleff atspurt, hui hand lod sig san offuertale. Lyschand. 1hvi ville vi være tacknemmelige. B.Tott. I. 87. Smlgn. isl. hvi, — for hvi i samme bet.; for hwj æræ j nw som yblidæ, Romant. Digtn. IL 168; sporde, for hwi hwn mwode robe saa. sst. I. 331 =— lwij. sst. IL. 327; I. 211. Sælgn. isl. fyrir hvi. —
  • 2) hvor; lui meget enhver hør at have der af. 1516. (A. L.) Om brugen af dette o. hos Holberg se M. poet. Skr. (v. wmLiebenb.) 330.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back