Handling

Old Danish Dictionary - handling

Meaning of Old Danish word "Handling", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Handling can mean:

  • 10. 1) i nuv. bet.; opvækt oprør og andre uchristelige handlinge. n. D. Mag. UI 5. — 2) behandling; Je besynuerligste scter udi iordegodsis landtæring. handling oc omgængelse kunde tilfalde. A. Berntsen. 1. w heHO. — 3) = handel 2); da lockid ånd havns egtehustra fra hannom och suger openbarlig seng och handling med hende (1587). Rosenv.. Gl. D.1, 62, (smlgn. not. 4 sst); hun hafide aldrig anden handling met han- vom. Hvitt. VIIL 121. — 4) = handel 3); swarede tha forsereffne Tydeske, at the wille gerne forhandle the sager them imellom mett en wenlige hande- so liag ov icke till streng rett (1521). D, Mag. IV. 347; iblant mange hand- linger, devnem imellem forløb, kom sigen endeligen der heden. Hvitf. IV. 442; indtil saa lenge hand kom-I mer til ende paa den handling met. hans fuder broder. sst. VUL. 287: IM 33, 111; han ey var tilsinds at indgaa nogen handling. P. Resen. 125. Smlgn. fredshandling ovf. u. frid. — også fredstilstaud (i hvilken man underhandler); wilde han have slaget Prip ihiell | handeling vc wen- schap, som her Otte (2: Prips hus- bond) han sadh met Lawe oc wior- waret... han loed hans swene xvj weryende ligge tor her Ottes gardt i handeling oc wenschap (1405). Bar- ner, Fam, Rosenkrantz. f. dipl. 105. — 5) bandel; der vaar den beste haffn och største købmanuskaf och handling. Chr. Pedersen. HI. 352. Smlgn. Sch. u. L.: handelinge.g 2»

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᛚᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back