Fram

Old Danish Dictionary - fram

Meaning of Old Danish word "Fram", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Fram can mean:

  • bio. frem; tha racthæ jeg fram myne staffue mz guldh. Rimkr. cd"; jeg gaar ioke til Karup fram, for jeg vil selge eller kiøbe kram,Smed, 23; (1537). Rosenv., GI, D. 1. 55; at hun skulde aldri komme lenger fram. Pallad., S.Ped. Skib. b5"; der dagen kom, at hun skulde fram. Herm. Weigere. 13; Ranch. 923; vill y Hude, menn ieg queder vissenn fram. Grundtv., Folkev. IV. 1422; II. 226b; X for V sætter fram. S. Terkelsen, Astreæ Sjung- ek. I. 131 (sm på ham). — frem. Lucid. 3; P. Lolle. nr. 184; Hr. Michael 121. Jvfir.. Univ. Jub. Samf. Bland. 1. 12.- — Fremre (frammer), to. 28. længere frem- me, forrest; høg aff hans hæst fremre been. Romant. Digtn. Il 340 = thet frammer been, sst. I 947; sine fremmer føder stack han met iud. Herm. Weigere. 36"; ieg lod hannem sine fremmer kløer aft slaa. sst. 259; paa wogn-stangens yderste, fremmer ende føyes hals-kobbelen. ComeniusOpladne Dør $ 458. Smlgn. isl frem; Lund: fram og Warming. $ 291 samt frammermer ndf. — Som Dio. længere frem; saa gik han lidet framber. Matth. 26.9 (Chr. Pe- dersen; 1550: noget lenger frem). Smlgn. isl. framar. — Fremme(et (frammerst), to. Jar.
  • 1) forrest; Willam war fiammerst wti stryden. Romant. Digtn. TIL 188. (= Chr. Pedersen. V. 125,7); keysæren war frammærst i spetzen. sst. TIL O4.0 = fremmerste. Chr. Pedersen. V. 64.235 the ii fremmestæ tender i munden. Brandt. 291.10; den fremmerste del vaar opret aff tabernackelet. Hebr. 9.2; 2. Kr. 20.07; naar de fremmerste fødder stode paa landet oe bagben- ene vdi vandet. Vedel, Saxo. 108; Grundtv., Folkev. I 1492; foleket paa de tho fremmerste skibe. Hvitf. I. 109; naar spisen er sønderbidden med de fremmerste tænder. Come- nius, Opladne Dør. $ 267. —
  • 2) ypperst, vigtigst; then fremmest kiortel skal frambæres tek. H. Suso. 90; han war træænæs størstæ ællær fræmmerste mæsterman. Gl. D. Bib. 2. Msb. 38.2 (Vulgata: egregius); om then frammestæ søgh oc om theandræ sage, ther løber jmellom. n. P. D. Mag. VI. 203; then dom, thærændæ biuder, tben ændær om then ydærstæ sagh oc frammerste sag. sst. — Som bio. forrest; de, som singe fremmerst. Luk, 18.59 (1550; 1607: som ginge for); 1. Makk. 9.n (1850, 1647); er hand hensæt paa fire steyl- er allerfremmerst paa Brunckebjerg. P. Resen. 207.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᛘ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).
et.
enkelttal (singularis).

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back