Forlag

Old Danish Dictionary - forlag

Meaning of Old Danish word "Forlag", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Forlag can mean:

  • no, baghold, svig; wii ære fredhelighe, ok wicy wederftestæ nogbeth swigh ællær forlaw. GI. D. Bib. 3. Msb. 42.1 (Vulgata: insi- diæ). Smlgn. lag. Forlag (forlæg), no. udlæg, til- skud, bekostning; ingen kiobmand schal haffue nogen hiemmelig forlagh enttenn aff Tydske, Hollendske eller nogen anden, vden huesz forleg borg- erne giør theris suenne, naer theris vij aars tieniste er vdhe ... thit goetzs han saa haffuer y forlag. Jydske Saml. IL 152; greff Geert maatte giore all forlag oc omkostning paa hans vegne, Hvitf, JIL. 403; haffuer hand giort dennom hielp, fordring oc forlag der til oss at nedersla. .sst. IX. v1; vi begiære, at i selv ville lade giøre forlag med, hvis pendinge kan for- nøden. giøres (1605). 'V. Simonsen. Eske Brock. I. 38; buiss silleke Wwahre, som paa wort forlagh foraxb- eidiss' (1620). Kbhvns. Dipl. IL 631; begierendis, hand vilde dette aar første aar giøre dennem forlag. Ly- sehand. 94; efftersom wy for gott anseer den dansche bibell at schulle tryekes, och eftersom dertil stor forlagh behøffues (1630). K hist. Sam]. VIII 447. Smlgn. Molb. Diall.: forlæg; isl. forlag; sv. forlag; t. ver- Jag.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᛚᛆᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back