Fordum

Old Danish Dictionary - fordum

Meaning of Old Danish word "Fordum", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Fordum can mean:

  • to. fordums, tidligere; vill jegh taghe mek till handhæ fforomsagher fram at føræ. Romant. Digtn.11. 131; ther hade en fordum dagwæryth eth mechtigt orloff oc slag. Rimkr. c8"; Hr. Michael. 4; sporer at de fordume veye. Jer. 6.16 (1550; 1607: de gamle veye); i fordom tid. Luk. Lrzo (1550, 1647); den gamle adel giorde sig vdi faardom tid met erlige velgerninger. Ierm. Weigere. 6; Tidemand, Sjæl. Urtegd. 177; Vedel, Saxo. fort. 81; det, som vdi fordum tid skeet er. n. Hem- mingssøn, Ligpr. 0. Byrge Trolle, 64; Roskilde by, huilcken vdi fordum- me dage haffuer verrit en stoer by. Hvitf. VIIL 70; oantiquitas, fordom tid. Colding, Etymol. 66; Come- nius, Opladne Dør. $ 748; som kunde fordum tid all kempe styreke smeldte. Gerner, Ilias. b4". — (ud)i f. o: fordum; hwoth the i fordum monne bedriffuæ. Rimkr. a2 (thz, the gamblæ haffue fordum giort. sst.); de ting, som i fordom skede. Ilerm. Weigere. 101; vdi fordom. sst. 168"; huor paa vdi fordum foruaredes rigens breffue oc dressel. Ivitf. VIL 41; i fordum hen for langen tid. Lyse hand. Calmarnske Triumph. a2. Op- rindelig er ordet et .bio., jvfr. isl. fordum; Rydqvist. II. 411 not.; IV. 324; men er ligesom sjælden gåt over til at bruges som. to. — fordoms. Vedel, Saxo. fort. 19,72.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᚦᚢᛘ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back