Folk

Old Danish Dictionary - folk

Meaning of Old Danish word "Folk", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Folk can mean:

  • no.
  • 1) kollektivt. mennesk- er, folk (fit.); Wendes konig hed oc wor en skalek, hanum slo ieg først mz alt hans falk. Rimkr. b4; døth folk. sst. f6; at alt wærdens falek sith gotz til gawe (1510). D. Mag. II. 833 (alle folk i werden ære. sst.);t. jvfr: allæ- vegnæ bland Saracener finder mand cristnæ falk boendes. Mandev. Rejse. 52.17. — N;D. Mag. II. 308; der folked soffue, Matth. 18. »5 (Chr, Pedersen; 1550: folekene); saadant løøst folk. Tidemand, Jeru- salems Forst. 26'; sex hundrede tusinde mend tilfoed forwden smaat folk. Tavsen. 2. Msb. 12.97; andet meget almindigt folek. 2. Msb. 12.38; haffver hand hørtt sige saa aff gameltt folek (1572). Rosenv., Gl. D. IL. 154; Vedel, Saxo. 109; vngt folek døde mesten. Hvitf. VID 181, 37; hand forglemte icke heller andit fattig folek. n. 1. Arctander, Ligpr. o. n. Jonssen Viffert. c8; der bun saa dette mange folek. Lyschand. 274; naar tyven kaster tyvnet, er hand andet folk lig. P. Syv. I. 465; Il. 292; Den 11. Juni. A. 1. S. 4. Smlgn. brude-, brullups-, båds-, bønd- er-, embeds-, høst-, 'krigs-, sjø-, sognefolk. —
  • 2) slægt; hand fulde joke sit fæderne folek våi dyd oc ære. Lyschand. 119; Oluff rømde ind til sitmøderne folek vdi Norrig. sst. 218; mit folek og faders huus med fædre, segt og mødre, min første folkefær, tipfader, oldermand. E. Naur. nå; nåar han taler om sin folkes herkomst. Ped. Paars, H. Mikkelsens fort. (Liebenb. udg. 1879. 4). — 8) men- neske, person; han hwer fredag bad eth fattig folk till bord met sig. Chr. Pedersen. II. 202; en offuer- maade smuck hollender pige, som vaar berømt for det smuckiste folck der vdi byen. Hvitf. VIL 19; persona, it folek, ut cum nos dicimus: det er it smuet folk, huad er det for it folek. Colding, Etymol. 915; der hand ej som et folk, men som et beest er drefven. Hexaem. 280. Smlgn. Lund, Aasen, Schlyter og Rietz og nuv. kvind-, mandfolk.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᛚᚴ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back