Flyg

Old Danish Dictionary - flyg

Meaning of Old Danish word "Flyg", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Flyg can mean:

  • to.
  • 1) flyvedygtig; skulde ieg finde en tom ree, thij fullen wofg oc mentte wåflnen (1560). Khist. Saml. V. 611; plumeseo, faner fædre, bliver flyg. $Steph., Nomenel. I.1069; unger sin? Gpklæck”, indtil de blifve flygge. Hexkem. 201. —
  • 2) rede til at gå, i bevægelse, hurt- ig, ustadig; »sidde dog saa flygge oe redebone til at løffne effter huer phantast. Tavsen. 259; hvo haer ret dig af, nu flyg, nu stig! (0: sti+ stande, Hexaem. 179; hvilke kun udi storlighed oe ved lægemets skick- else ere atskilde fra børn oc ellers icke mindre flyge oc ubestandige. B. kTott. IL. 211; hvor underlig den flygge tid sig tumler om og vender. Bording. I. 90. —
  • 3) frygtsom, flygtende; nogen aff kongens, ån- hengere, deris huse og gaarde bleffue plyndret, de andre blefine flygge der aff, fortroede deris gods vdi deris venners hender, self vndflyde de. Hvitf. II 3.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛚᛦᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.
n.
norsk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back