Der

Old Danish Dictionary - der

Meaning of Old Danish word "Der", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Der can mean:

  • ! P) tidsbåo.; ther the hafde fare ; i i tvi hen. til 3 tvige dage, tha kom sul Resenv. GID. 1. 199; der ane kom. tendkte MKekol ved sig. Herm. Meer 84"; hand forlod. banneri, der hand laa for Mediolan. Vedel del, nt Di 3:20 = di .fort. 15; Grundtv., Folkev, DL de, der jeg kom til at lefve, som mand sjer her i byen, da beholt je det. af den gode sedvane. B. ; ; I. e2; der bonden saae delefog. Tott.1 e2; der bonden saae dele . P. Syv. JL 40. den, sagde Syv, IL 40. : drømmende bå0. ; ther all werden 2) indrømm 2 verde ldt aff diefle wore, them frychte wij fl å ore, Them frie ioke wed ith haar. PsalmebD. I 176; (EG jeg vil mig gifte, ger kongen mig ER ed koner Er jeg di guld-thaffuel sammell, der ale då. thaffuell rand, Grundtv. we jan, Fe Folkev. II. 2168 = at, lle de ; getbdo.s afde eg. det føre vist, de r. e »1IV. 5 5 pl tre, kofften haflde vemit saa s elsl frde ERE Grundiv., Folkev, I. 281b = så livs. sto. afhf;fhen gr, shrten or . Ap. g. 20. 5. sto. fht. 3, her ender serefnæ Symæn Jønsson fo & Br Molb. 0. … 197; kopiansep k 21. hantering, ther then ene scal berg! oc s sr SD). sik af meth then am ) Kbhvns. Dipl. I. 149; jomfry Maria ns. Dipl. I. 149; act i i lede, ther hw» fick aff hennes glede, ym hek aff hevnes som 36 S9L. der forets tempel, der Sal: ; ; ' idemand, Jerusalems Fy Rosenv., Gl. . bås ( Rosen, Gå LS KENO fe 1017); dernd vederfaris det, .der de som. n føris det, der de 69; om desl, der band. hadde ft 03; > To 4; Gay Folkev, 4. 992. Sven 3 tv., Folk« 2 le e < poet Br On der; omen Syvr då le wer r; or Rimkr. h1; haffter hand penninge i sin vere, dem skal hand da bort! kdricke dere. P. Smed. 03"; den sag forfare dære. sal sdigtn. å J4a ] ; å an! ø iffue! ere.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

bdo.
bindeord (conjunctio).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
ht.
højtysk.
n.
norsk.
sto.
stedord (pronomen).
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back