Bul

Old Danish Dictionary - bul

Meaning of Old Danish word "Bul", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Bul can mean:

  • no. (isl. bolr, bulr.) 1)'stam- me; sla te bulend aff træet nedræ hoss rodhen meth een øxæ. Mandev. Rejse. 997; som klaresthæ solfivarx bullind aff træenæ. Hr. Michael. 133; om end skiont bullen er aff- huggen, spirer dog roden quister aff sig Jersin, Via vitæ. m5; ved sken er nu ofver all aff bullen gaaen til Side. Gerner, Hesiodus. 196; med blader, greene, bul og top. Kingo, Psalmeb. 533. — store buell med rødder aff grantræer optagis (1638). D. Saml. 2.R. IV. 17. — 2) krop; tog han mz syn stærkæ bwl en pundh- Sr sæck alt føl mz kwl. Rimkr. ; vrigeM— 3) slægtlinje; de maa gifftis i fierde maade, heller den ene er vdi fierde oc den anden vdi tredie, for wi telle altid fra dem, som ere lengst fra bullen. Pallad., Visitatsb. 14.0.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back