Bonde

Old Danish Dictionary - bonde

Meaning of Old Danish word "Bonde", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Bonde can mean:

  • no.
  • 1) ejer el. bruger af en (hel) gård; se de u. bokarl an- førte steder. Smlgn. Molb. Dill, Junge. Den nordsj. Almue. 1798. 378. —
  • 2) grundejer i købstad; cehwadh gesth eller utkommen man, som geste kommer noger borger eller byman i Kolding, och brender han bovdenss huss (1459). Rosenv., Gl. L. V. 806; (smlgn. derimod: Jenns Nielssenn, borger i Kjøge, bonde i Herføygle (1590). Rosenv., G). D. IV. 194.) —
  • 3) hovedmanden (den skadelidte) i en retssag, sag- søger; Niels Jacobsen och Hans Degen haffue giortt frue Ingert uret och bør therfor bøde mod bonden och oss (1589). Rosenv., Gl. D. I. 201; bierckefougden strax tildømpt Poul Jacobsen att bøde 8 % emod bunden och 3 % emod koningen (1585). sst. IV. 72; siger ufri mand nogen anden ord, som nogen mands ære paagielder, da maa hand være forfalden tre marck bonden, tre marck kongsagen oc tre marek den, bireke retten haffver. Birkeret. $ 20; enhver er bonde i loven og i sin egen sag. P.:Syv. I. 280. —
  • 4) ægtemand; thenn hus- frue, der bonden deer fra, hun skal tage segh en werge. Rosenv., Gl. L. V. 137; maa hwsfrwghen efter boudins døth nyde thet sammæ æmbit, emædhen hwn ænkæ er (1412). n. D. Mag. V. 122; hwilk kiobmantz. hus- fre eller god qvinnæ, som laget wer- duge ære .. hun scal givæ en mark wox til igang, hennæ. husbonde strax at betale eller oc hun sielft, vi hun ikke bonde haver (1441). D. Mag. se3. R. 1. 104; P. Lolle. nr. 933; 2Allen, Aktstk. 20; spild sider kone til benks, der god har bonde. P. Syv. 1 211. Smlgn. Lund: bondæ; Schly- ter: bonde, og Ann. f. nord. Oldk. h1947. 248 flgd.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
n.
norsk.
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back