Betro

Old Danish Dictionary - betro

Meaning of Old Danish word "Betro", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Betro can mean:

  • go.
  • 1) tro; der han motte icke sielff were betroet wdi sin løgn. Tavsen, Jesu passies hystori. 16"; betroftuet. Tavsen. 255; P. Elie- sen. 331, 892; sent nogen der ben, som du betror. 1. Mak. 7.r (1607: woer.); (1545). n. D. Mag. I. 267; paa det, at hans klage diss ydermere oc bedre kunde betroes. Herm. Wei- gere. 15y; Vedel, Saxo. 280; bleff hand dog hmereken hørd eller betroet. Hvitf. VIII. 24; hafde taget hanvem i sin tieniste oc hannem meget vel betroet. P, Resen. 195. —- »ut. tm. troværdig, som finder tiltro;begick det saa met sin skrifluelse, at de, som hannem klagede, vaare intet betroende, Hvitf.IV.508; haffuer mand allene effterfuld fine oc velbetroendis:scribenter. Lyschand. 707. — I. tm. d. 3.5 som jeg af fornemme oc be- trode autoribus haffuer sammen skreff- ut, H. H. Skonning, Geogr. Ori-ent. 3. —
  • 2) b. til = nuv. betro; the haffue betroffwet hans nades høg- mecteghet tiill land oc rige (153n. D. Mag. VI. 130; de ere betrode Ul det, som Gud. talede. Rom. 3.2 (1607: Guds ord ere dem betrode.). Smlgn. tro. .

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚱᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

go.
gærningsord (verbum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
tm.
tillagsmåde (participium).

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back