Ave

Old Danish Dictionary - ave

Meaning of Old Danish word "Ave", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Ave can mean:

  • bio, (Lund.) borte, fri for; til at all frothe ær auæ. Hevr. Harpestr. 56; man kysser offte den hand, han vilde affue vere. P. Lolle. 1515. 12, (Nyerups udg. no. 98: aff; handt aldrig haffuer borit døll paa same kliper, men altidt bodet then op och ville vere affae mett then (1558). Rosenv., GI. D. IL 288; baffver til- bodenn thedt tiil) thinge och viille veritt affue med thedtt (1565). sst. TIL. 25; ingenville thenaff thennomannamme och the therfor icki kunde bliffne ther affue met (1351), sst. I. 154. Således endnu i talesproget; af forandres mundtlig til afve 0. ave, nam den bruges adver- Blaiter Højsgaard, Syntax i 1708; ask, Retskrivningslære $ 38; NM. Petersen, Orddannelses: lære $97; smlgn. deraf. A£, bdo. (isl. ef.) (Lund.) hvis; aff thu Jiker, tha farum aff strandh veghen rolie. Hell. Kvinder. IL»6; i mughæ aflæ en migill glæde, af i gome ether tro. sst. 83.;0.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

bdo.
bindeord (conjunctio).
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back