Alder

Old Danish Dictionary - alder

Meaning of Old Danish word "Alder", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Alder can mean:

  • no. ik.; hand naar sit alder i heder og ære. Herm. Weigere. 45; efter Tysk, hank. i Nord. —
  • 1) af alder (æ.n. af aldri.) = fra gammel tid af; som ther nw til liggher æller aff alder tillighet hafuer (1406). Molo. Peters. 241; (1422). Rosenv., GL. V. 122; (1408). D. Mag.111.187; friihet och priuilegiæ, som the aff aalder hafft haffue. Dipl. Chr. I. 19; som en kronet konge aff allder haffuer tilburt. Hvitf. IV. 1837; med mindre anderledis aff alders findis at haffue værit i brug (1643). Rosenv., Gl. L. IV. 892. — den rettighed, som Sver- rigs konninger haver haft af alders tid (1613). n.D. Mag. Il. 79; Chr. V. D. L. 2-12-1 og 5-11-6. —
  • 2) til alders (Lund) =fremrykket i alder; effterdi att werden træder nu til alder. Rosenv., G1.L. V. 127; naar de komme til alders. Herm. Weigere. 291; vetustus, noget til alders. Colding, Etymol. 1429;Vedel, Saxo. 170; Lyschand. 253; (1648). Rosenv. G1.L.IV. 416; veder- faris det dennem, som ere komme noget til alder, oc end de gamle. B. Tott. JU. 19; Chr. V. D. L. 3-18-1; Holb., Den Stundesløse. A. 1. $.9.
  • 3) ved alder (isl. vid aldr.) d. s.; Ioiada bleff gammil oc vel ved alder. 2. Kr. 24.15 (1550 og 1647); hun var noget ved alder. Holb., Den Stundesløse. A. 1. S. 11; smlen. to og von oldere, Sch. u. L. UI. 293.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

hank.
hankon (masculinum).
ik.
intetkøn (nevbram).
no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.
æ.
ældre.
isl.
islandsk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back