Afløsning

Old Danish Dictionary - afløsning

Meaning of Old Danish word "Afløsning", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Afløsning can mean:

  • no. = afløsen 1); pauen sende hannem aff- Jøsningh for then eed, som hand suoret hagde. Chr. Pedersen. V. 441.32; maatte suerge oc loffae det aldrig at kefine, tog affløsning aff paffue Hen- rico, Lyschand. 226; mit: blod, ther vigiutes skall til affløsningh aff syndæ. Hell. Kvinder. 13.26; den hellig graff, aff huilchen ieg affløsning aff min synnder kand faa. Ludus de sto. Kanuto. v.122; D. Skuesp. 45; Pallad. S. Ped. Skib. k5'; (1517) D. Mag. IV. 276; Chr. Pe- dersen. II. 412; Tavsen. 79; Ve- del, Saxo. 235; ellers bhjelper eders scriftemaal slet inte, i taare ey heller afløsning vente. Herm. Weigere. 63; under affløsning oc sacramenterens meddelelse. Jersin, Mirakler. hØ; aftosning som skriftemaal. P. Syv. I. 20; Chr. V.D. L. 2-7-5.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚᚯᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sp.
spørgende (interrogativum).
sto.
stedord (pronomen).
to.
tillægsord (adjectivum).
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back