Sød

Old Danish Dictionary - sød

Meaning of Old Danish word "Sød", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Sød can mean:

  • to. (isl sætr) efter nuv brug; a) i eg. bet.; then brwne nydh haffuer then sødhe kærne. PL"% 1. nr. 72; vii thin mund skal hun (0: bogen) ware sødt som honnig. Åb 109 (1524 og figd. overs.) ; honnig er en kaastelig oc søå spise. HWR 33; VAS 397 (ovt. III 1532); CPV (u. duleis); Etym 339. — b) behagelig; hørde iceh atter the >natergalæ och andre fuglæ mæt søden røsth. RD Il. 143; PL"% 1. or 107 (ovf. IV. 21122), 849 (ovf. IV. 229 bas); met sod predicken oc efterladende ourd forføre the vskyldyge hierter. Rom 1618 (1524 og flgd. overs.); PE 81 (ovf. III. 88825); thijn tale er mijn strwbe sødt. Ps 119108 (FV og figd. overs.); hans søde ord oc smig- rende tale. VdS 345, 251; ey ond se (eller god, ey sur eller sød vaar ieg. VAP 99; HIvf. VI. 104 (ovf. 111. 888214); blanditia, søde ord. Eiym 119, 784(= dicta. mulsa). — tryg, uforstyrret; Laur b4 (ovf. IV. 4881). Jf den alm. brug af sød (med afledn) ved søvn (sove), også i æ Dsk, jf ovf. IV. 45221, 46243, 47037; sv sofva sdtt; t stiszer schlaf, jf Grimm W IX. 264e. Jf hvile-, sukker-, søvnes. (u. sove), skærsød— $ødblad, no. astragalus glyey- phyllus?'M (= phyllon Dioscoridis mas). Til navnet p. D. jf Nerm: astra- galus christianus not.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back