Krøge

Old Danish Dictionary - krøge

Meaning of Old Danish word "Krøge", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krøge can mean:

  • 1) bøje (sig); naar armen krøgher, thaa gaber mwndhen. P. Lolle. (udg. 1589) nr. 745; myn rygh han krøges. Hr. Mi chael. 168; sinuo. at kroge i fult bwecte. Vocub. 1514; Turson, Vo- cab. 247; det skal tilige krøge, en god kraag skal vorde. Pallad.,S.Ped. Skib. g7; sammes Visitatsb. 31.«; Vedel, Saxo, 182ir.; Ranch. 45; 3Jak. Alb. Horsens, e1; Lyschand, 271ir ; her løber liige fram, pas anden side kroger. Hexaem. 88; dend samle mand man kroge ryg. Gerner, fle siodus, 128; (1685). D. Saml. 2. K. VI. 201; en liden skov af smaa krøg- såe ege (1689). sst. på 19 Beskr. 0. Chr. IV. Kron. n. 4" (se u. huveovf.) — lad ingen vinde krøyede bølge- bierge op.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚯᚵᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back