Krage

Old Danish Dictionary - krage

Meaning of Old Danish word "Krage", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Krage can mean:

  • no, 1) et træ med lev- ;ninger af grene til begge sider ; ej(der bruges som stige); hand lignedehannem ved de lange træ, som pas vort danske maal krage oc brugis som en trappe, naar mand stiger nogen steds høyt op. Vedel, Saxo. 34 & 1. truneus, cvins semicæsis ramis fastigin conscenduntur, P. E.Mullerudg. 88); Moth. — overkommer han dog grenene ved hielp af sin skov- krag. Junge, Nordsj. Landalmue. 147 (forklares sst.: en lang stang… med giennemstukne tverpinde ligesom en hønsetrappe). Smlgn. klyvekrage ovf. og krybekrage ndf. — » en krydsstiver under et stillads. Moth. Smlgn, isl kraki; Aasen: krake; sv. krake.Hrngle, go. 1) buldre; kragle, ersceo, vel cum strepitu me voluto. Colding, Dict. Herlov. (sammesymol. 257: krasseler). Efter Moth: vælte med bulder. — 2) skylle hals- en. Moth. Smlgn. Brem. Wb, II. 862: krakeln; ht. krachen samt krasle odf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚵᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
ht.
højtysk.
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back