Køre

Old Danish Dictionary - køre

Meaning of Old Danish word "Køre", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Køre can mean:

  • go.
  • 1) drive, kaste; ieg hannum af Danmarck kørdhe. Rimkr. e4; [the] brendende ill aff theris mund kørde (1310). n. D. Mag. IL 334; all onnd- skab hafføer hannd ram dig kiørdt. Lud, de sto. Kanuto. vvil mig af verden kjøre. Duded, 19; diefivelen oc alt ont selskab fra mig kiøre. Psalmedigtu. I. 197b, — køre slim løs i møten »: få den til at! gå bort. Moth. — køre en i ansigtet med en knyt næve »: slå. sst.
  • 2) ile, ride; the hugge theræ ørss poå bodæ sidæ ... vmagelig the sammen kørdæ mæt the-starcke skaft, the tordæ,Romaut. Digtn. II. 269. — i nuv. 2»bet: kjøre heste. Colding, Etymol. 22. Smign. isk keyra samt be-, bort- (e også Chr. Pedersen, I. 14; Psalmebb. I. 175), hen-, indkøre / Iovf. og om-, over-, ud-, undkøre ndf,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚱᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

go.
gærningsord (verbum).
g.
grad (gradus).
sto.
stedord (pronomen).
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).
n.
norsk.

Back