Knippe

Old Danish Dictionary - knippe

Meaning of Old Danish word "Knippe", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Knippe can mean:

  • se u. knib. i Knippel (kneppel), n0.; huem man griber. med vapn, plathe eller jen, pantzer eller bristh eller knøpelle, ar- vapn. Schlyter, Swer. Lag. IX. 467. — fustis, kneppel. Tursom, Vocab. | 112; kneppellir. D. Saml. HI 293.— | hafver san jammerligen ladet slage samme prædikanter med kniple. n. D. Mag. IU. 16; huilcken de først slog - met kniple, siden hudstrøg. Hvitf. I 61; VIII. 232. — schal ieg dig i detta knippelvende.De mundo et paupers.6. — knijppell oc rijss. P, Eliesen. 477; Jes. Sir. 33.3; Tidemand, ; Post. II. 1267; D. Mag. Il. 52; Col- ding, Etymol. 503; B. Tott, I. 91; en haard knippel. P. Syv. I 491. — knipler. sst. I. 60; Br.Rus(v.Bruun). 95; knypler, Helvad, Encolpod o000 37. Smlgn. kasteknøbel ovf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛁᛕᛕᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back