Kneppe

Old Danish Dictionary - kneppe

Meaning of Old Danish word "Kneppe", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kneppe can mean:

  • go.
  • 1) slå, kripse; att iegh skulde haffue knept att haunom, thed giorde iegh alderigh imod hanvom (1586). D. Mag. 3. R. III. 162; crepo digitis, knepper. Colding, Etymol. 260; Steph., Nomencl, II. 283; Nuel. la- tinit. 210; knepper, crepito. P. Syv. II. y5; kneppe paa kuben med en finger, Herwigk, Om Bier, 52; du maatte kneppe dine egne folk oglade en fremmed mands tienerse næse være med fred. Det lykk. Skibbrud. A.S. 1. — jyfr.: da dog det er far- ligt at være loppe, thi dend føde, de faser, mas de dog betale med et kneppende omsider (0: med at knuses). Holb., M. poet. Skr. (v. Liebenb.). 306. — k. imod 2: gøre modstand, indsigelse; oppedo, emod at kneppe, Vocab. 1514. —
  • 2) trippe, spjætte; trine her frem oc suantze oc kneppe met deris fødder. Jes. 3.103 ir.: trippe s (1607, 1647). —
  • 3) knirke; bord, kister oc audet saadant idelige knep- pendes oc liudendes, ligesom der sprocker sprecker. Flemløs, Astro- logia. & 314; Wolff, Diarium. IF. 49. —
  • 4) briste; de try tackeler bruste offger tuert oc knuppe i synder. Pallad., S. Ped. Skib. a2". — 5) narre, handle ilde med. Moth. — 6) forrette siv nød-o tørft. Moth. — 7) sladre. Moth, Smlgn. sv. knåppa; Aasen. . 969: kneppa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᚽᛕᛕᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

go.
gærningsord (verbum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).
n.
norsk.
sv.
svensk.

Back