Khist

Old Danish Dictionary - khist

Meaning of Old Danish word "Khist", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Khist can mean:

  • Saml. VIII. 387; (1617). sst. 3. R. VI. 474; giorde koug Woldemar sin søsters bryllup, da vaar oc hans vnge søn christnet. Hvitf, II. 92; en smuck, vug søn, 2huileken ieg lod christne oc bleff kal- ledt Hans. D. Mag. I. 62; HI. 223; befindis sognepræsten det ikke at give ovrigheden strax tilkiende, naar barnet af hannem christnet er. Chr. V. D. I. 6-13-29. Se også u. kristendom 2). Smlgu. Fritzner?: kristna; Sider- wall, Ordb.: kristna; Lund: kristnæ "samt ukristnet ndf. -

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚼᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.

Back