Kbhvns

Old Danish Dictionary - kbhvns

Meaning of Old Danish word "Kbhvns", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kbhvns can mean:

  • Dipl. I. 144itt thingsuidne, som Jep Smidt hagde udgiftuit om kyndelmøsse, nu vor (1470). Rosenv., GI.D. I. 9, 250; ett tiugs- vidne effter vor fruve dag kyndelmisse udgiftnet (1590). sst. IV. 234; Hvitf. HL 315 (se ovf. u. (vor) frue dag); saa lenge Jercken hun siunger for kynd- elmesse. P, Syv. I. 3. — vor frue dag køndermesse. P. Laurentsen, Stak- ket Undervisn. 1890. 26; wor frwe dag kyøndermøs (1558). Jydske Saml. L 51; som bleff berammit at holdis strax efter kyndermysse dem 14 fe- bruarii. P, Resen. 352. — fridagh efither kiørmoss anno domini mdxxix. Tavsen. 94; kyrmis-kuude vel kyr- misse-knude; dicimus vulgariter kyr- j mis, kyrmisse et alias kyndermis, kyndermisse pro kyndelmisse, Pon- topp., Gramm. Dan. 397. Jvir. Ola- vius, Sehagen. 375 og Molb.Diall.: kiørmisse. — Hos Hvitf. IV. 61 findes: fra kyndelmysse om vaaren oc tilkyndelmysse om høsten, men »kyndel- migse« er her en. fejl for »korsmesse« (jvfr. korsmesse 2) ovf.), se Dipl. Norveg, VII. 352. Smlyn. Fritz- ner": kyndil og kyndilsmessa; S%- derwall, Ordb.: kyudil-miåssa, hvor også formen: kynderm. findes, jvfr. Ryuqvist. 1V, 313; Du Cange: candelsria samt messe ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛒᚼᚠᚿᛋ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

n.
norsk.
t.
tysk.

Back