Kål

Old Danish Dictionary - kål

Meaning of Old Danish word "Kål", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kål can mean:

  • no. hank. (vv sv. kål); trov æy kaalen. thess wær, at ban woxer syllæ op. P. Lolle. ar. 678, 288 (se ovf. u, blæde); hand skal tage spirerne aff kaslen, aar hand først vdsprungen wer. H. Smid, Lægeb. VI. 89. — naar thet worder ssooed, vpuoxer thet ve worder større end alle kool. Mar k. 4.92 (1524; Chr. Pedersen: vrter: 1550: kaal vrter; 1607 og 1647: adurter; Vulgata: oleribus). — skal kaalene skæris meget smaa. Block, Horti- cult, 126. Som antaget i V. S. O. (se kasl 3) og 4)), har ordet vistnok også været brugt om grønt. i alminde-ed (jvir. kulgård ndf.). Smlgn. ist. kål; Såderwall, Ordb.: køl; Rietz: kål. — smør i k. regnes som over- flod, vellevned; prester haffue nock: baade silk ov aal oc smør til met i deris kaal. P. Smed, e4'; hand kandtt saa megitt paack oc praall oc kasther ) nu megitt smør wdj koell.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

hank.
hankon (masculinum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
nt.
nedertysk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back