Kal

Old Danish Dictionary - kal

Meaning of Old Danish word "Kal", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kal can mean:

  • no.
  • 1) den Insere del af | sædelen er skreven af sagsøgeren selv,skal det i lige mande med kalds- mændene forholdis. Chr. V. D. L. er inden for bareken oc huid vidden. | 1-4-3.—
  • 2) valgmand (ved præste- valg); skall haffue tilraadt the 8 kaldtz- mend udi Sibberup sogen att giffue her Baldtzer Anderssen kald paa nye igien emod ordinantzen (1591). Rosenv., G1.D. IV. 265; er adel i begue sogner, da tagis de fleste kaldsmænd aff rette hoffuitsogner (1643). Rosenv., Gl. kalv 4); Grimm, Wb.: kalb 6). —s0 E. IV. 358.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
n.
norsk.

Back