Kære

Old Danish Dictionary - kære

Meaning of Old Danish word "Kære", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kære can mean:

  • go.
  • 1) klage (over); (1417). D. Mag. I 367 (se ovf. u, kære no.); det motte ieg høilig kiære. sst, 308; kom ther en heth- erligh quinne och kierde uftver Beent Bille (1468). Rosenv., G1. D. I. 7: Dipl. Chr. I. 157; H. Suso. 196. (se ovf. u. kærefuld); begynne ath kære ok twættæ amoth edhær. Dom. 21.22 (GL D. Bib.; 1550: klage); hvat kærer then blinde, vdhen han kan eij see. P. Lolle. nr. 731; Chr, Pedersen. L 31, 111; Rosenv., G1L. IV. 39;Br. Kus. 7; alle kærde de pas denne fosz. Herm. Weigere. 9: det man vere kerd oc klaget faar hannem. Pallad,, S. Ped. Skib. e8; kommer andre personer here, som theris arm- odt beklage oc kiere, Kortvending. v. 79-80; ingen der paa affver last eller kiert. Å. Berntsen. Ut. 476: bonden kærer, at hand icke fanger af røgelset. uden dønen. P. Syv. I. 7:so ulven lod pan stevne kære, det hans gods var stiaælet bort, t. Reenberx, Skr. U. 193. —
  • 2) anklage; ther efter var iech ledh for Pylatum dom- mer, kærd ve dømdh. H. Sus. 19.n: hwo som kieres aff syn gildbrodher fore noger sager (1509). Kbhvns. Dipl II 185: accuso, anklage, kiærer. Coldiny, Etymol. 188; Steph., Nomenel. 1. 35. Smlgn. isl. kæra; Lund: kærsamt af-, be-, forkære ovf. og på-, l åkære og ukæret ndt.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

go.
gærningsord (verbum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
isl.
islandsk.

Back