Kæmpe

Old Danish Dictionary - kæmpe

Meaning of Old Danish word "Kæmpe", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kæmpe can mean:

  • go. kap- pes; det sømmer dig ad kempe med dine meddiscipler. Comenius, Opladne Dør. $ 736 (= I. certatim æmulari). — If. 2) kæmpe; huer den, som kempis. 1 Kor. 9.25 (1550, 1647; 1524 og Chr. Pedersen: strider); Vedel,oSaxo. 77; de Danske kempedis for regimentet, de andre for deris frihed. Hvitf. I. 146; saa kempis Sathan i det styeke mes Gvd. Jersin, Mirak- ler. e5; naar vi saaledis kiempis imod synden. Jersin, Via vitæ. 02T; pugno, kempis, slais. Colding, Ety- mol. 1007; Steph., Nomencl. HI 1138; Nucl. latinit, 1889; Jesus for din skyld saa hart kempedis med døden. soBrochmand, Post. II. 492b; hand (2: bjørnen) kand oc kiempis med en sterck oxe. Wolff, Diarium. II. 251; Bording. I. 216. Smlgn, kampes ovl. — b) kappes; kempedis met huer andre, huilcken der mest kunde for- mere oc forplante den christen kircke. Hvitt. I. 105; forældre oc børn kæmpes om, hvo der skal bevise hin anden velgierninger. B. Tot. I. 69; de kempis, hvo skal først den blege død beskue oc fjenden i sit bur til under- tvingsel true. Gerner, Ilias. 6.Smlgn. sv. kåmpas,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛘᛕᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back