Gift

Old Danish Dictionary - gift

Meaning of Old Danish word "Gift", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Gift can mean:

  • no,
  • 1) gave; then for sillt, som war kære mvuther til war frwe clostær vnt oc siuet haver (1397). Molb. o. Peters. 69: sændmik thæn hælig anz gift. Brandt. 598; Hell. Kvinder, 35.0; fattige folek giffuer jeg i try nar omkring un gifte med flesk, brød og smør (1503). D. Mag. 1. 298; Chr. Pedersen. IL 31; Roøsenv., Gl. L. IV. 20; mangen dommere formedelst vunst. gift oc gaffue bliffuer tit oc vifte veudfra sandhedz oe rætferdighedy vey. Herm. Weigere. 90; Psalmediytn.I. 156; (1593). Rosenv., Gil. D. IV. 370; hand stadfeste all den uifft, som en christen vifrighed haftuer der til- lagt. Hvitt. I. 49; gunst er bedre end ift og gave. P. Syv. I. 170. Smlgn. almisse-, gen-, h(j)em-, sjæle- sift og nuv. medgitt.
  • 2) gift, dosis om lægemidler). Moth. Smlgn. V. S. 0. gift 2). —
  • 3) afgift; att ville gifte och giøre hanum themn til-liige ve seduanliige giifft oc gier- ning, som the bagde giiffuit och gjordt hinndis foreldrene aff thenndt unardti (1580). Rosenv., Gl. D. 1. 281; dog skulde hand lade yde hende skyld oe vitterlig gift deraf til sin tid (1503). Secher, Rettertings D. 403, —
  • 4) ægteskab; att haffue hafftt twenne hustrwer, een efter een anden eller oc att haffne hafftt een ywinne till so forste siiffte. P. Bliesen. 424; denanden hans daatter aff det andet vifit. Hviti. IIL 36; U. 286; staar de i samme stole efiter deris alder og vilft (1633). D. Mag, VI. 246;

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᛁᚠᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back