Ekke

Old Danish Dictionary - ekke

Meaning of Old Danish word "Ekke", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Ekke can mean:

  • no.
  • 1) pligtkørsel, ægt; maar de (9: vognmænd) . formedelst anmoedendis ecke och beskereringh maatte holde deris heste paa foeder (1610). Kbhvns. Dipl. II. 566; bend- erne schulle wehre fri for ecker (1637). D. Mag. 3. R. V. 18 = egter. sst; derfore skal de (9: undersåtterne) icke udødis med ecker, beskatninger oc paalegger. Comenius, Opladne Dør. $ 683 (= t. frondiensten); ekke, for- dringskab eller befordring, som under- såtter er deres hosbond skyldig. Moth. Se også u. ekke, go. — 9) pligt- arbejde; at hun (o: barselkonen) iche schal nødes eller thvinges hen ud til eche eller arbeide, thill høst, Pallad., Visitatsb. 158. Udgiveren har efter et andet skrift af Pållad, for ecke indsat bect, se anf. st.; men sv. åkka har også begge de nævnte bet., se Rietz. Swlgn. Falkman, Upplysningar om kronans in- komstar. i. 99 og sst. bilag mr. 469, 72; Fritzner. 822; ekja og ejgt ovf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚴᚴᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back